Informace o konání výroční členské schůze

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, přátelé, co nejsrdečněji si Vás dovolujeme pozvat na výroční členskou schůzi našeho okresního sdružení v Ostravě dne 19. února 2019 v 16,30 hod., jako již tradičně v kongresovém sále Hotelu Harmony. Přijďte debatovat o problémech zdravotnictví s představiteli naší stavovské organizace, o úspěších i neúspěších ČLK […]

Zůstaňte i nadále v elektronickém kontaktu s Českou lékařskou komorou

Kolegyně, kolegové, jistě jste zaznamenali vlnu žádostí komory o udělení souhlasu k evidenci vašich e-mailových adres, které používáme výhradně k rozesílání informací vztahujících se ke zdravotnictví, a to s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018. Řada z Vás již souhlas udělila, za […]