Zůstaňte i nadále v elektronickém kontaktu s Českou lékařskou komorou

Kolegyně, kolegové,

jistě jste zaznamenali vlnu žádostí komory o udělení souhlasu k evidenci vašich e-mailových adres, které používáme výhradně k rozesílání informací vztahujících se ke zdravotnictví, a to s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018.

Řada z Vás již souhlas udělila, za což Vám děkuji. Současně bych chtěl vyzvat i ostatní lékařky a lékaře, kteří souhlas doposud neudělili, aby nezůstávali pasivní a poskytli své stavovské organizaci souhlas se zasíláním informací prostřednictvím e-mailu. Informovanost členů komory je pro mě jednou z nejdůležitějších činností komory, a právě elektronická forma pomáhá efektivně a cíleně informovat o vážných problémech, které jsou dále publikovány například v časopise Tempus Medicorum.

Máte-li technický problém či dotaz, anebo potřebujete s udělením souhlasu pomoc, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Mgr. Daniel Valášek, tel. 605 700 262, e-mail: kancelarclk@clkcr.cz.

Věřím, že elektronickou komunikaci považujete stejně jako my za nejefektivnější, a z tohoto důvodu ji podpoříte.

MUDr. Milan Kubek