Odborné akce v Ostravě

Seminář Kliniky nukleární medicíny

13. 11. 2019 od 12:30 hod. Konferenční místnost Domova sester FN Ostrava

Problematika kožních projevů interních onemocnění

20. 11. 2019 15:00 hod. Konferenční místnost Domova sester FN Ostrava

13. ročník Pracovního setkání pro praktické lékaře, specialisty, sestry a laboratorní pracovníky

20. 11. 2019 15:30 hod. Clarion Congress Hotel Ostrava

Seminář Urologické kliniky FNO

20. 11. 2019 16:30 hod. Konferenční salonek Quality hotelu Ostrava (bývalý hotel ParkInn)

Organizace onkologické péče MS kraje

21. 11. 2019 13:00 hod. Clarion Congress Hotel Ostrava

XXI. Beskydské alergologické a imunologické dny

22.-23. 11. 2019 Horský hotel Soláň

Dětské polytrauma

27. 11. 2019 Hotel Imperial Bližší informace: www.detskepolytrauma.cz

XVIII. Ostravský nefrologický den

27. 11. 2019 15:00 hod. Konferenční místnost Domova sester FN Ostrava