Informace pro absolventy!

Pokud absolventi budou žádat o přijetí do ČLK s e-diplomem nebo potvrzením o ukončení studia (MUNI), pak přednostně přes DS nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Ostatní absolventi mohou rovněž poslat diplom přes DS nebo e-mail s elektronickým podpisem, ale pokud je v listinné podobě pak tento dokument musí obsahovat doložku o provedené konverzi.

Doložka o provedené konverzi (https://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/) – úředně ověřeno přes CzechPoint; lékař, který nemá DS ani mail s el. podpisem, pošle dokument v pdf. (který obsahuje el. náležitosti) do „úschovny“ https://www.czechpoint.cz/uschovna/

Pokud máte originál diplomu nebo potvrzení o ukončení studia v listinné podobě, samozřejmě můžete žádost podat osobně, rádi Vás uvidíme. Ověřené kopie těchto dokumentů spolu s vyplněnou žádostí o přijetí je rovněž možné zaslat poštou.