Informace pro absolventy!

Pokud absolventi budou žádat o přijetí do ČLK s e-diplomem nebo potvrzením o ukončení studia (MUNI), pak přednostně přes DS nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Ostatní absolventi mohou rovněž poslat diplom přes DS nebo e-mail s elektronickým podpisem, ale pokud je v listinné podobě pak tento dokument musí obsahovat doložku o provedené konverzi. Doložka […]