Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 26. 4. 2022

Zápis z výroční-volební členské schůze konané dne 26.4.2022 najdete zde