Informace mladým lékařům

Opět připomínáme, že OS-ČLK Ostrava poskytuje příspěvek na odborné školící akce (žádost viz. dokumenty), lékařům do 35 let, kteří jsou jeho členy.

Příspěvek se neposkytuje na školící akce „alternativní medicíny“, včetně homeopatie a akupunktury.