Výše členských příspěvků na rok 2022

    • pro lékaře provozující soukromou praxi, bez ohledu na její rozsah a lékaře ve vedoucí funkci (tj. statutární zástupce ZZ, zástupce-náměstek statutárního zástupce ZZ, přednosta kliniky, primář či vedoucí lékař samostatného oddělení či kliniky) byl příspěvek stanoven na 3 500,- Kč
  • pro lékaře zaměstnance a ostatní lékaře na 2 500,- Kč
  • absolventi neplatící (rok, kdy ukončili LF a rok následující) 0,- Kč
  • absolventi platící 1000,- Kč
  • nepracující důchodci 500,- Kč (i pokud pracují, do úvazku 0,5)
  • lékařky na MD (doloží čestné prohlášení, že jsou k 1.3.2022 na MD) 0,- Kč

Příspěvek zasílejte na účet číslo: 79635761/0100, jako variabilní symbol uveďte své evidenční číslo.