Jak žádat o registraci odborné akce

Jak žádat o registraci odborné akce (podle stavovského předpisu č.16)

K vyplněné žádosti o registraci odborné akce je třeba doložit kopii pozvánky a vyjádření odborného garanta. Všechny potřebné formuláře naleznete v sekci dokumenty.

Pokud bude akce představenstvem odsouhlasena, bude Vám vystavena faktura za registraci, v případě komerční prezentace firem, také faktura za prezentaci (SP č.16, §7).

Teprve po jejím uhrazení může být akce zaslána k registraci oddělení vzdělávání ČLK v Praze. Do centrálního registru akcí je zapsaná akce oznámená registru nejméně 15 dní před jejím pořádáním.