Jak žádat o diplom CŽV

Lékař podá žádost prostřednictvím kanceláře OS-ČLK (žádost viz. dokumenty) spolu s doklady o absolvování akcí zařazených do systému celoživotního vzdělávání lékařů za posledních 5 let. Mohou být originály. Veškeré dokumenty po posouzení vracíme.

Pověřený člen představenstva posoudí, zda lékař splňuje podmínky pro vydání Diplomu.

Diplom náleží lékaři, pokud za období posledních pěti let získal minimálně 150 kreditů.

Diplom vydává okresní sdružení, v němž je lékař evidován a to na dobu pěti let.