Zůstaňte i nadále v elektronickém kontaktu s Českou lékařskou komorou

Kolegyně, kolegové, jistě jste zaznamenali vlnu žádostí komory o udělení souhlasu k evidenci vašich e-mailových adres, které používáme výhradně k rozesílání informací vztahujících se ke zdravotnictví, a to s ohledem na Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018. Řada z Vás již souhlas udělila, za […]