Lékařská komora varuje: Bezpečnost zdravotní péče již nedokážeme garantovat!

České zdravotnictví je v krizi. Nedostatek lékařů a zdravotních sester způsobuje pokles dostupnosti, kvality a bohužel i bezpečnosti zdravotních služeb. I přes veškerá naše varování české zdravotnictví zůstává katastrofálně podfinancované. Politici problémy neřeší, ale zametají pod koberec. Porušování platných zákonů je na denním pořádku. Dříve kvalitní české zdravotnictví se dnes […]

Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 16. 2. 2016

Program: Zahájení Doplňková volba náhradníků delegátů sjezdu ČLK Zpráva představenstva OS-ČLK o činnosti za uplynulé období Zpráva o činnosti revizní komise a čestné rady Zpráva o hospodaření s finančními prostředky a návrh rozpočtu na r. 2016 Diskuse Vyhlášení výsledků voleb Usnesení a závěr Schůze zahájena předsedou OS-ČLK MUDr. Rostislavem Sojkou […]