Zápis z výroční členské schůze OS-ČLK Ostrava 19. 10. 2021

Zápis z výroční-volební členské schůze konané dne 26.4.2022 najdete zde