Ohrožení zdravotní péče na území města Ostravy

Problémy zdravotnictví na území města Ostravy se již několik let hromadí, v posledních měsících eskalují a v nejbližší době hrozí problémy, které mohou vést k ohrožení zdravotní péče o občany na území města. Příčinou této situace je nedostatek zdravotnického personálu (lékařů i zdravotních sester) a to zejména v nemocnicích v důsledku špatného vzdělávacího systému zdravotníků organizovaného státem a v důsledku nedostatku financí ve zdravotnictví. Problémy jsou napříč celým zdravotnictvím.

 1. V odbornosti dětské lékařství bylo dosud zrušeno bez náhrady několik ambulancí a jejich pacienty do současné doby saturovaly okolní ambulance. Nyní jsou již tyto ambulance naplněny a současně je asi 1/3 praktických lékařů pro děti a dorost starších 60 let. Proto bezprostředně hrozí uzavírání dětských ambulancí.
 2. Rovněž praktičtí lékaři pro dospělé jsou v demograficky nepříznivém rozložení. 1/3 praktických lékařů na území Ostravy je starších 60 let a 2/3 je starších 50 let. Proto i v této odbornosti hrozí uzavírání jejich ordinací bez náhrady.
 3. Celkem je v ostravském regionu 1/5 všech pracujících lékařů starších 60 let, což znamená v blízké budoucnosti významný úbytek lékařů napříč všemi odbornostmi.
 4. Z důvodu omezování počtu ošetřených pacientů zdravotními pojišťovnami se stále prodlužují čekací doby na různá vyšetření v odborných ambulancích.
 5. V Městské nemocnici Ostrava je omezen provoz interních oddělení i chirurgie z důvodů nedostatečného počtu zdravotních sester.
 6. Chybí lékaři na centrálním příjmu v Městské nemocnici Ostrava.
 7. Chybí praktičtí lékaři, kteří rovněž pečují o domovy důchodců v Ostravě a proto hrozí zhroucení péče o seniory v některých domovech důchodců na území města Ostravy.
 8. V Městské nemocnici Ostrava chybí lékaři napříč všemi odbornostmi. Nedostatek lékařů je zjevný na 2/3 oddělení a na ostatních je na minimálních počtech.
 9. Chybí lékaři lékařské pohotovostní služby (LPS) v Ostravě a hrozí úplné zrušení LPS v Ostravě.
 10. Vítkovická nemocnice, člen skupiny Agel radikálně omezuje 24 hodinový provoz a odmítá se dělit o péči o ostravské občany v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. I přes tato opatření i zde lékaři i zdravotní sestry chybějí.
 11. Vaskulární centrum a Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice bylo nuceno uzavřít lůžka pro nedostatečný počet zdravotních sester.
 12. Fakultní nemocnice Ostrava rovněž z kapacitních důvodů omezuje příjem pacientů v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích, což zdůvodňují zajišťováním péče vyššího typu pro celý Moravskoslezský kraj.
 13. Oficiální čísla lékařů chybějících v nemocnicích jsou záměrně zkreslována vedením řady nemocnic za podpory asociace nemocnic ČR a zamlčují tak skutečný stav zdravotnictví v ČR.
 14. Navíc se prohlubuje nedostatek zkušených lékařů v nemocnicích na území města Ostravy, které se jen částečně daří nahrazovat mladými nezkušenými lékaři bez specializačního vzdělání v oboru.

Z těchto několika vyjmenovaných důvodů hrozí zhroucení zdravotní péče o občany na území města Ostravy a to zejména v době pohotovostních služeb.

V Ostravě dne 6.4.2016

MUDr. Rostislav Sojka
předseda OS ČLK Ostrava