Lékařská komora varuje: Bezpečnost zdravotní péče již nedokážeme garantovat!

České zdravotnictví je v krizi. Nedostatek lékařů a zdravotních sester způsobuje pokles dostupnosti, kvality a bohužel i bezpečnosti zdravotních služeb. I přes veškerá naše varování české zdravotnictví zůstává katastrofálně podfinancované. Politici problémy neřeší, ale zametají pod koberec. Porušování platných zákonů je na denním pořádku. Dříve kvalitní české zdravotnictví se dnes rozpadá.

Omlouváme se, ale ani při obětavé práci tisíců lékařů a zdravotních sester již nedokážeme naše pacienty před důsledky této krize uchránit.

Víte, že…

  1. Výdaje na zdravotnictví v ČR patří k nejnižším v celé Evropě?
  2. S nedostatkem financí úzce souvisí prohlubující se nedostatek kvalifikovaných zdravotníků?
  3. Každý čtvrtý pracující lékař je již starší šedesáti let?
  4. Řada nemocnic je závislá na práci cizinců a kvůli nedostatku personálu jsou v nich zavírána například interní nebo dětská oddělení?
  5. Mnoho pacientů, zejména dětí, nemůže sehnat praktického lékaře?
  6. Čekací doby na vaše plánovaná vyšetření a operace se zbytečné prodlužují kvůli nedostatečným úhradám od zdravotních pojišťoven?
  7. V nemocnicích je plošně porušován a cíleně obcházen zákoník práce?
  8. Přepracovaní zdravotníci častěji chybuji?
  9. Lékařská komora již zaznamenala ve zdravotnických zařízeních případy nelegálního zaměstnávání cizinců se spornou kvalifikací?
  10. Politici dlouhodobé odmítají tyto problémy českého zdravotnictví řešit?

Česká lékařská komora není spokojena s prací ministerstva zdravotnictví, avšak za kvalitu zdravotnictví zodpovídá celá vláda. Lékařská komora nechce rozpadu českého zdravotnictví nečinně přihlížet, a proto volá v zájmu pacientů k zodpovědnosti premiéra Sobotku a jeho prostřednictvím celou vládu včetně ministra financí Babiše, který rozhoduje o penězích.

Zdravotnictví volá o pomoc a Česká lékařská komora vyzývá Vládu ČR, ať připraví plán na jeho záchranu. Tento plán musí obsahovat opatření realizovatelná ještě do konce funkčního období současné vlády. Na přípravě a prosazování tohoto plánu je komora připravena se spolupodílet.

Pomozte nám i Vy, ještě není pozdě! Jde přece o zdraví nás všech!

Zachraňme společně naše zdravotnictví!