Výzva ke kontrole údajů

Opětovně vyzýváme všechny lékaře, členy OS-ČLK Ostrava, aby si zkontrolovali své údaje uváděné ve veřejně přístupném registru lékařů a případné nedostatky či nesrovnalosti opravili, případně konzultovali s vedoucí kanceláře.